เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยาม สมุนไพร จำกัด ก่อตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายสมุนไพรไทยบดแห้ง สมุนไพรสด สมุนไพรตากแห้ง เพื่อนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพ การนำไปใช้ในการเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ทางด้านความงาม