Tag Archive: สมุนไพรไทย

สุดยอดสรรพคุณของสมุนไพรไทย

แค่เอ่ยชื่อ สมุนไพรไทย หลายคนก็ต้องนึกถึงประโยชน์มากมาย ซึ่งถือว่าสมุนไพรไทย เป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ประโยชน์แก่มวลมนุษย์ ซึ่งหากนำ สมุนไพรไทย ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง ก็จะทำให้เกิดประโยชน์มากมาย ซึ่งสมุนไพรไทยแต่ละชนิดล้วนแล้วแต่ให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป ส่วน สมุนไพรไทยที่เราพูดถึง  เป็นสมุนไพรไทยที่คนส่วนใหญ่รู้จักและนิยมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดจะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกัน ว่านหางจระเข้ สมุนไพรไทย สมุนไพรไทย อย่างว่านหางจระเข้ เป็นไม้ล้มลุกที่มีใบขนาดใหญ่เมื่อโตเต็มที่ และส่วนใหญ่ทุกคนรู้จักกัน บ้านเราก็มีการปลูกว่านหางจระเข้ สมุนไพรไทย อย่างแพร่หลาย เพราะสมัยก่อนถือเป็นสมุนไพรไทย ตำรับยาไทย เพราะมีการใช้ว่านหางจระเข้บำบัดอาการต่าง ๆ ได้มากมาย จนทำให้ถูกกล่าวขานว่า เป็นพืชมหัศจรรย์ที่มีสรรพคุณสารพัดประโยชน์ จริงๆ ซึ่งสรรพคุณเด่น ๆ ของสมุนไพรไทย ตัวนี้ก็คือ นำมาว่านหางจระเข้ปอกเปลือก เอาวุ้นใสๆ มาพอกแผลน้ำร้อนลวก ไฟไหม้ แก้ปวดแสบปวดร้อน แผลเรื้อรัง…
Read more

เทคนิคการใช้ยาสมุนไพรไทยให้ถูกวิธี

ปัจจุบัน มีคนหันมาใช้สมุนไพรไทยรักษาโรคเป็นจำนวนมาก เพราะการใช้ยาปฏิชีวนะ อาจจะเกิดการสะสมของยาที่มากเกินไป ซึ่งอาจมีผลต่อร่างกายภายหลัง คนแก่หรือคนสมัยก่อนมักจะไม่พึ่งยาแผนปัจจุบัน เพราะยังมีสมุนไพรไทยอีกหลายชนิดที่มีสรรพคุณใช้ในการรักษาโรคต่างๆได้เป็นอย่างดี และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายด้วย แม้กระทั่งคนสมัยใหม่ก็ยังหันมารับประทานสมุนไพรไทยกันมากขึ้น แต่การจะหันมาใช้สมุนไพรไทยให้มีประสิทธิภาพมากนั้น จะต้องรู้สรรพคุณของสมุนไพรไทยแต่ละชนิดด้วยว่ามีสรรพคุณทางยามีความสำคัญที่แตกต่างกันอย่างไร หลักการเลือกใช้สมุนไพรไทย สมุนไพรไทย แต่ละอย่างจะมีตัวยาสำคัญหลายชนิดในหนึ่งต้น และไม่เพียงแต่ประโยชน์เพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น หากแต่สมุนไพรไทยยังมีสรรพคุณที่กระจายตัวอยู่ในแต่ละส่วนของต้นแบบไม่เท่ากันอีกด้วย เพราะฉะนั้นการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องจะต้องเลือกปฏิบัติ และเลือกใช้สมุนไพรไทยให้ถูกต้นตามสรรพคุณ  ต้นไม้หรือสมุนไพรไทยหนึ่งต้นมีชื่อเรียกมากมาย แต่ละถิ่นก็เรียกแตกต่างกัน  ซึ่งชื่อเดียวกันแต่อาจเป็นคนละต้นกันก็มี เพราะฉะนั้นควรเลือกใช้สมุนไพรไทยให้ถูกกับชื่อและโรคที่จะทำการรักษา สรรพคุณสมุนไพรไทยที่แตกต่างกัน การเลือกใช้สมุนไพรไทย ให้ถูกส่วนอย่างซึ่งตัวยาสำคัญในต้นไม้จะถูกสร้างและเก็บไว้ในแต่ละส่วนของต้นไม้หรือสมุนไพรไทยไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้น ในส่วนของ ใบ ดอก หัวเหง้า ราก จะมีตัวยาสำคัญที่ไม่เท่ากันหรือมีตัวยาสำคัญที่แตกต่างกัน  ซึ่งทำให้สรรพคุณทางยา และผลการรักษาของแต่ละส่วนก็แตกต่างหรือไม่เท่ากัน หรืออาจจะได้สรรพคุณที่ตรงกันข้ามกันอีกด้วย ซึ่งนอกจากจะเลือกใช้ให้ถูกเวลา หรือใช้ถูกต้น ถูกส่วนแล้ว ต้องถูกเวลาอีกด้วย หลักการใช้สมุนไพรไทยให้ได้ผล…
Read more